KVKK - BUTA GRUP
danismanlik

KVKK DANIŞMANLIĞI

Süreç, idari ve teknik danışmanlığın bir potada eritilerek sunulduğu KVKK danışmanlık hizmetlerimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gerekliliklerine tam uyumluluğunuzu sağlamaktadır.

KVKK uyum süreci bir dönüşüm ile başlayan ve kültürün adaptasyonu ile sürdürülebilir kılınabilecek bir yolculuktur. Buta Grup kanunlara, yeniliklere ve teknolojik altyapınıza uygun olarak yolculuğunuza rehberlik etmektedir. KVKK ile uyumluluk sürecinin etkin yönetilebilmesi bütüncül ve çok yönlü bir danışmanlık yaklaşımını gerektirmektedir. KVKK süreç danışmanlığı, farkındalık eğitimi ve uyum denetimi hizmetleri ihtiyacınız olan gerekli tüm operasyonel, hukuki ve teknik desteği içermektedir.

Buta Grup tarafından geliştirilen, uyum sürecinizi yönetebileceğiniz KVKK yazılımı hukuk, danışmanlık ve teknoloji alanlarını birleştiren, ihtiyaçlara göre esnek yapılandırılmış entegre bir çözüm aracıdır.

KVKK Süreç Danışmanlığı Hizmetlerimiz
• Stratejik planlama ve mevcut durum analizinin yapılması
• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
• Farkındalık eğitimlerinin verilmesi
• Süreçlerin kanun ile uyumlu olarak yapılandırılması
• Veri envanterinin hazırlanması
• Verbis kaydının yapılması
• İdari ve teknik tedbirlerin alınması
• Uygunluk denetimleri ve güncellemelerin yapılması