KVKK - BUTA GRUP

KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ

egitim


KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari ve teknik tedbirler çerçevesinde; veri sorumluları tarafından ilgili kişilerin kişisel veri işleme süreci hakkında bilgilendirilmesi, eğitimlerin verilmesi ve farkındalık çalışmalarının yapılması ile verisi işlenen gerçek kişilerin aydınlatılması gerekmektedir.

KVKK uyum sürecinin bir parçası olarak kişisel verilerin işlenmesi hususunda eğitimler verilerek bilinç kazandırılmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

KVKK Farkındalık Eğitimleri Hizmetlerimiz
• KVKK’nın amaç ve kapsamı
• Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları
• Kişisel verilerin işlenme, saklanma, paylaşılma ve imha süreçleri
• Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili
• Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler
• Kişisel verilere ilişkin kanun ve mevzuatlar
• Yükümlülüklere uyulmadığı durumlarda uygulanacak yaptırımlar
• KVKK’nın kurumsal yazılımlarda meydana getireceği değişim
• Kişisel veri güvenliğine yönelik alınması gereken idari tedbirler
• Kişisel veri güvenliğine yönelik uygulanması gereken teknik tedbirler
• Etkin bir KVKK yönetim sistemi için gerekenler