KVKK - BUTA GRUPVeri Sahiplerinin GDPR Kapsamındaki Hakları: Macaristan, COVID-19 Salgını Nedeniyle Macaristan'da Askıya Alındı

...


Macaristan'da hükümet, Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında veri sahiplerinin haklarını askıya alma kararı aldı.

Bu askıya alma, COVID-19 olağanüstü hal sona erene kadar yürürlükte kalacaktır. Buna ek olarak hükümet, kamu kurumlarının kişisel verilerini toplarken bireyleri bilgilendirme konusundaki yasal zorunluluğunu da kolaylaştırmış ve kamu kurumlarının bilgi edinme özgürlüğü taleplerini işleme koyması gereken süreyi uzatmıştır.

Macar hükümetinin bu hareketi bazı eleştirilere yol açtı ve karar, AB gizlilik koruma topluluğu ve Avrupa Komisyonu'nda endişelere yol açtı. Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun 2019 yıllık raporunun 18 Mayıs Pazartesi günü yayınlanmasıyla ilgili olarak gazetecilere konuşan Başkan Andrea Jelinek, Macar hükümetinin son hamlesi ile ilgili endişesini kaydetti.

Başkan: “Macaristan hükümeti tarafından GDPR'nin birkaç maddesinin askıya alınmasından kişisel olarak çok endişeliyim. COVID-19 krizi sırasında GDPR'nin bu şekilde askıya alınmasının EDPB tarafından "tavsiye edilmediğini" söyledi.

EDPB'nin, Avrupa Birliği üye devletlerinin çoğunda ilan edilen COVID-19 olağanüstü hal nedeniyle GDPR'nin 23. Maddesinin uygulanmasına ilişkin resmi yönergeleri yayınlamayı amaçladığı da ortaya çıktı. Bu açıklamayı yapmadan önce, EDPB, Macar hükümeti tarafından yapılan hareketle ilgili olarak Avrupa Sivil Özgürlükler Birliği, Access Now ve Macaristan Sivil Özgürlükler Birliği'nden ortak bir mektup almıştı. "Macar hükümetinin veri konularının haklarının uygulanmasını sınırlama kararı orantısız, haksız ve halkın virüsle mücadeleye tepkisine potansiyel olarak zararlıdır."

GDPR formüle edildiğinde - 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girmeden ve yürürlüğe girmeden önce - veri konularının erişim, düzeltme, itiraz etme, kısıtlama ve kişisel bilgilerinin silinmesini sağlaması öngörülmüştü. Ancak Macar hükümeti, üye devletlerin kamu güvenliğinin korunması için gerekli olması halinde bu hakları kısıtlamasına izin verildiğini belirten GDPR mevzuatının 23. Maddesi sayesinde bu eylemi gerçekleştirebilmiştir.

Ek olarak, Avrupa Veri Koruma Kurulu ("EDPB"), Avrupa Birliği'nin birçok üye devletinde olağanüstü hal ışığında GDPR'nin 23. Maddesinin uygulanmasına ilişkin kılavuzlar yayınlamayı planladığını belirtti.

Kaynak:  https://www.compliancejunction.com/data-subjects-rights-under-gdpr-hungary-suspends-in-hungary-due-covid-19-pandemic/