KVKK - BUTA GRUP

KVKK UYUM DENETİMİ

denetim

KVKK UYUM DENETİMİ

24 Mart 2016’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel veri işleyen tüm tarafların uyum süreçlerini oluşturması ve işletmesi gereken bir kapsamda ve bağlayıcılıktadır. Tüm kurumların ve bu süreçlerde hukuk, teknik, denetim, süreç danışmanlığı alanlarında destek hizmeti sağlayanların KVKK’ya uyum süreci oluşturma çalışmaları sadece Verbis kaydı ile sınırlandırılamayacak çok yönlü süreçlerdir.

KVKK Uyum Denetimi Hizmetlerimiz
• Kanun uygunluk denetimlerinin yapılması
• Düzeltilmesi gereken hususların tespiti
• Süreçlerin yapılandırılması
• İzleme, kontrol ve güncellemelerin yapılması
• Uyum sürecinin takibi ve iyileştirilmesi