KVKK - BUTA GRUPCapgemini Raporu: GDPR Uyumlu Şirketler Rakiplerinden Daha İyi Performans Gösteriyor

...


Capgemini, GDPR'ye uyan şirketlerin artan müşteri katılımı ve karları sayesinde belirli avantajlardan yararlandığını gösteren yeni bir rapor yayınladı. Rapor, GDPR uyumlu kuruluşların, uyumsuzluktan ortalama %20 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Şirket, birçok farklı pazardaki çeşitli sektörlerden 1.100 üst düzey yöneticiye anket yaptı.

Ankete katılan firmaların sadece %28'inin tamamen GDPR ile uyumlu olduğunu iddia etmesi de dahil olmak üzere bir dizi başka önemli çıkarımlar vardı. Capgemini daha sonra bu GDPR uyumlu kuruluşların performansını, tamamen uyumlu olmadığını iddia edenlerle karşılaştırdı. Grup, sonuçlardan "uyumlu firmaların yöneticilerinin %92'si kuruluşlarının GDPR sayesinde rekabet avantajı elde ettiğini söylüyor" tespit edebildi.

Capgemini, bu ankete paralel olarak, CCPA ile ilgili olarak ABD işletmelerini de araştırdı ve sonuçlar, yanıt veren şirketlerin yaklaşık %70'inin, uygulanabilir hale geldiğinde CCPA ile uyumlu olacaklarını düşündüklerini gösteriyor. Bu rakamlar, şirketlerin uyum düzeylerini kendi kendilerine değerlendiren şirketlere dayandığından, aynı koşul dikkate alınmalıdır.

GDPR ile uyumlu olduğu bilinen şirketlerin sadakat programlarına daha yüksek katılım oranı ve GDPR'nin aktif hale gelmesinden bu yana bu programdaki işlemlerin daha da büyümesi anketinde çok dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. İlk beklentiler, bu sadakat programlarına katılımın düşeceği yönündeydi. Sadakat programlarına tüketici katılımı , uyumlu perakende firmalarının %74'ünde, uyumlu olmayan firmalarda ise %54 artmıştır.

Wunderman Thompson küresel dijital ajansın gizlilik sorumlusu Rachel Glasser raporunda, “GDPR, siber güvenliği artırdı. Veriler, bunları nasıl kullandığımız ve hangi verileri kullandığımız konusunda farkındalığı artırdı. "

Diğer temel çıkarımlar şunları içerir:

Uyumlu firmaların %80'i, uyumlu olmayan firmaların %57'sine kıyasla, kampanyalarda hedeflenen veri konularının sayısının GDPR sayesinde arttığını kabul ediyor.

GDPR'nin uyumlu firmaların %83'ü için yürürlüğe girmesinden bu yana, uyumlu olmayan firmaların %63'üne kıyasla çevrimiçi satın alımlar artmıştır.

Hollanda merkezli HERE Technologies veri koruma sorumlusu Henri Kujala da raporda şunları söyledi: "Müşteriler, GDPR uyumluluğunun getirdiği çaba ve etkinin farkında ve takdir ediyor. Uyum, artan güven düzeyleri getirdi. "

Kaynak:  https://www.compliancejunction.com/capgemini-report-gdpr-compliant-companies-outperform-rivals/