KVKK - BUTA GRUPKVKK’dan Önemli Duyuru: VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı!

...


VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı mı?

Bilindiği üzere; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2020 olarak belirlenmişti. Önceki yazılarımızda bu tarihin yaklaştığını, süre uzatılmaz ise şartları sağlayan veri sorumlularının bir an önce ilgili başvuruları yerine getirmesi gerektiğini duyurmuştuk.
Fakat tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle bazı iş yerleri fiziksel olarak kapalı tutulmuş, bazı iş yerlerinde ise uzaktan çalışma şekli uygulanmıştır. Yukarıdaki şartları sağlayan veri sorumluları gerekli hazırlıkları yapamadıklarından, ayrıca birçok veri sorumlusunun kişisel veri envanteri hazırlama süreçlerinin de sekteye uğraması sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu 23/06/2020 tarihinde vermiş olduğu karar ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine uzatılmasına karar vermiştir.


KVKK resmi internet sitesinde yayınlanan duyuru aşağıdaki şekildedir;

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına,

Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak:  https://kvkkhaber.net/kvkkdan-onemli-duyuru-verbis-kayit-sureleri-uzatildi-854.html