KVKK - BUTA GRUP

Faaliyet Alanlarımız

egitim

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşüm; bilgi teknolojilerinin iş süreçlerine aşamalı ve stratejik bir şekilde entegre edilmesiyle, endüstrinin organizasyonel ve operasyonel değişimidir.

İnsan, süreç ve teknolojiyi ortak bir paydada birleştiren dijital dönüşüm çok yönlü ve bütünleşik bir bakış açısını gerektirir.

Dijital dönüşüm dün, bugün ve yarını birlikte dönüştürür. Yenilikçi, esnek, sürdürülebilir bir değişime öncülük eder.

Buta Grup, dijital dönüşüm yolculuğunuza yaptığı liderlikle sizi dijitalleşen dünyada öne geçirir.

egitim

İNOVASYON DANIŞMANLIGI

İnovasyon değer katan yeniliklerdir. Yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlayan inovasyon; farklı ve önemli ölçüde değiştirilmiş fikirlerin geliştirilmesi ve bunların uygulanmasıdır.

İnovasyon bütünsel ve sürekli bir faaliyettir. İnovasyonun önemli bir bileşeni de araştırma geliştirme sürecidir.

Yenileşim ışığında teknoloji geliştirmek, etkin çözümler sunmak, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiler üretmek inovatif düşünceyi gerektirir.

Buta Grup, araştırır ve yeniliklere uyum gücünüzü arttırarak sizi hayallerinize ulaştırır.

egitim

SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreç yönetimi; süreçlerin tanımlanması, paydaşların belirlenmesi, ihtiyaçların listelenmesi, gerekli ölçümlerle performansın izlenmesi ve iyileştirmelerin yapılmasını kapsayan faaliyetler bütünüdür.

Süreç yönetimi, faaliyetleri etkili ve verimli hale getirir; hedeflerin ulaşılabilir olmasını sağlar.

Gelişen teknolojiyle farklılaşan koşullar ve artan rekabet; daha esnek, adaptasyon hızı yüksek ve verimlilik odaklı bir yönetim anlayışını gerektirir. Etkin bir süreç yönetimi optimize edilmiş kararlar sunarak faaliyetlerin stratejik danışmanlığını yapar.

Buta Grup, benimsediği sürekli iyileştirme felsefesiyle süreçlerinizi yapılandırarak sizi ileriye taşır.